петък, 9 август 2013 г.

ПРОМЕНИ В ДДС ПРЕЗ 2014

Фирмите  ще могат  да внасят  ДДС в  хазната,  чак  след  като  получат  парите  за  продадената  стока  или  предоставената  услуга. 

Това  предвиждат  новите  правила,  които  смята  да  въведе  финансовото  министерство  от началото  на  2014.

Те  включват  опцията  „касова  отчетност  на  ДДС”,  която  обаче  няма  да  бъде  задължителна  за  фирмите.
Всяка  компания,  която има  желание,  ще  може  да  се  регистрира,  за  да  плаща  данъка  едва  след  като  реално  е  получила  пари  по  съответната сделка.

В момента  налогът  се  дължи  на държавата  след  издаването  на фактура  или  получаване на  стоката,  независимо дали  компаниите  са  получили  реално  пари.

Това  е една  от  причините  за сериозна  междуфирмена  задлъжнялост.

За  да  отложат  плащането  на  ДДС за времето,  когато  реално  получат  пари,  компаниите  ще  трябва да отговорят  на  някои  условия :
- да  бъдат  регистрирани по  ДДС
-да  имат  облагаем  оборот  не  повече от  500 000 евро
-да не  са  рискова  компания
-да са  платили  всичките  си  публични  задължения

От  новата  система  могат  да  се  възползват  220 000 фирми.

Режимът  няма  да  се  прилага  при  внос, доставки  към данъчно  незадължени  лица  и  между  свързани  лица.

Няма коментари:

Публикуване на коментар